Følg utviklingen av Stavanger Øst

Stavanger ØstStavanger Øst er navnet på forlengelsen av Stavanger sentrum mot sjøen på østsiden av byen. Bydelen har mange ulike navn, blant annet Østre bydel, Urban Sjøfront, og selvfølgelig det mest kjente Stavanger Øst. Området har en sentral beliggenhet og utgjør per i dag den viktigste arealressursen for sentrum i Stavanger. Dette er ingen ny bydel, men er en videreutvikling av den eksisterende bydelen øst for oljebyen. I løpet av få år har dette området gått fra å være «Stavangers bakgård» til å bli en verdifull ressurs. Stavanger Øst tilbyr spesielle kvaliteter og stadig flere ønsker å bosette seg og jobbe i området.

Området Stavanger Øst

Området har allerede sett realiseringen av flere nye prosjekter innen både næring og bolig, og gamle næringslokaler er dessuten tatt i bruk på nytt. Det er ingen tvil om at Stavanger Øst er i en god utviklingsfase og man kan se en tydelig bærekraftig tilnærming både når det gjelder økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. Det er en tydelig økende interesse blant virksomheter om å komme seg inn i Stavanger Øst, og det er ingen tvil om at området tilbyr mange spennende muligheter. Også blant privatpersoner er det stor tilflytting til området som byr på både nye tomtearealer, flotte jobbmuligheter og gode servicefunksjoner.

Attraktiv by

Øst var en av fjorårets tre finalister som kjempet om den flotte prisen Attraktiv by. Av totalt 346 nominasjoner i konkurranser skilte Stavanger Øst seg ut med en «helhetlig tankegang» og en «bærekraftig byplanlegging». Juryen har lagt vekt på at Stavanger har hatt tidlig etablering av byfunksjoner, aktivering av nye tomtearealer og gjenbruk av gamle industribygg. Videre har Stavanger blitt priset for sitt flotte samarbeid mellom næringsliv, kulturaktører og det offentlige med resulterende kulturliv, tjenestetilbud og gode offentlige rom. Dessverre ble Stavanger  denne gang slått på målstreken av St. Olav i Trondheim.