Informasjon om Stavanger

stavangerStavanger er Norges fjerde største by og ligger i Rogaland fylke sørvest i landet. Byen er i dag regnet som sentrum for Norges oljeindustri og kalles ofte «oljehovedstaden». Statoil, som er Nordens største selskap, har hovedkontoret sitt nettopp i Stavanger. Universitetet i byen tilbyr ulike doktorgradsstudier i blant annet offshoreteknologi og petroleumsteknologi, noe som ytterligere bekrefter byens posisjon som oljesenter. Byen arrangerer dessuten Offshore Northern Seas, en av verdens største utstillinger og konferanser innen energisektoren.

Om byen

Selv om Stavanger er best kjent som oljebyen, har det selvfølgelig ikke alltid vært sånn. På starten av 1900-tallet var næringslivet i byen først og fremst knyttet til fiskeri og skipsfart, og byen er fremdeles en av landets viktigste sjøfartsbyer. Halvveis inn i århundret var byen kjent som Norges «hermetikkhovedstad», og det fantes mer enn 50 hermetikkfabrikker spredt rundt i byen. Innbyggertallet for kommune har økt i takt med et vellykket næringsliv, og antall innbyggere er i dag på i overkant av 130 000. Etter de første funnene av olje i Nordsjøen har folketallet i byen har økt kraftig i takt med behov for ny kompetanse og større arbeidsstyrke innen oljeindustrien. Tilflyttingen til byen har vært svært stor etter at det første oljefeltet ble utbygd, og andelen arbeidsinnvandrere har relativt sett vært stor sammenlignet med resten av landet.

Turistattraksjoner i Stavanger

Byen er en populær destinasjon for turister, spesielt i sommersesongen. Byen har de siste årene blitt en av landets mest populære anløpssted for cruiseskip. Byen tilbyr dessuten et rikt kulturliv, og ble i 2008 kåret som europeisk kulturhovedstad. Både i Rogaland Teater og Stavanger konserthus arrangeres det en rekke populære begivenheter i løpet av året, og blant kjente museer kan nevnes Norsk Oljemuseum og Stavanger Museum. Sistnevnte er et av de eldste museene i landet og inkluderer flere historiske bygg og –samlinger, inkludert Stavanger Sjøfartsmuseum, Norsk Barnemuseum og Norsk Grafisk Museum.