Statoil

statoilStatoil er et norsk olje- og gasselskap notert på børsen i Oslo og New York. Hovedaksjonæren i Statoil er Den norske stat med en eierandel på 67 % forvaltet av Olje- og energidepartementet. Med mer enn 40 års erfaring innen olje- og gassproduksjon er selskapet representert i 37 ulike land og har mer enn 20 000 ansatte. Virksomhet er representert i alle verdens kontinenter, og er Norges mest verdifulle selskap. Hovedkontoret til virksomhet ligger på Forus i Stavanger, mens de internasjonale operasjonene styres fra Fornebu utenfor Oslo. Statoil har helt siden starten av 70-tallet vært en av de mest sentrale aktørene i den norske oljeindustrien og har i stor grad bidratt til at Norge har utviklet seg til å bli det moderne industrilandet vi kjenner i dag.

Statoil

Statoil ble opprettet ved et enstemmig stortingsvedtak i 1972 etter at man 3 år tidligere hadde funnet olje i Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Vedtaket ble gjort som et resultat av at man ønsket norsk deltakelse i oljeutvinnelsen for å kunne danne et grunnlag for en fremtidig norsk oljeindustri. I 1981 fikk virksomhet som første norske selskap operatøransvar for et oljefelt, Gullfaks. I 2007 fusjonerte Statoil med Norsk Hydro, som var en av rettighetshaverne i Ekofiskfeltet i 1969. Det nye selskapet fikk størrelsen og styrken til å igangsette en internasjonal storsatsning.

Bærekraftig utvikling

Virksomhet benytter teknologi og innovative forretningsløsninger for å kunne møte energibehovet på en ansvarsfull måte. Det legges vekt på konkurransedyktig avkastning basert på verdibaserte prestasjoner og strenge krav og retningslinjer innen etikk og atferd. Virksomhetbidrar til bærekraftig utvikling i de ulike landene de driver forretningsvirksomhet i, og forplikter seg til å jobbe mot korrupsjon og for arbeider- og menneskerettigheter. Statoil har som mål å dekke energibehovet for videre sosial og økonomisk utvikling, samtidig som omgivelsene bevares og det kjempes mot de globale klimaendringene. Hvordan det vil være er noe vi alle kan være vitne til kommende fremtid.