Norge oljehovedstad

Stavanger, landets fjerde største by og den tettest befolkede kommunen, er også kjent som Norges oljehovedstad. Stavanger fikk tilnavnet «oljehovedstaden» etter at man begynte å utvinne olje i Nordsjøen. oljehovedstadStatoil, det største selskapet i Norden, har hovedbase på Forus i Stavanger, og er grunnen til at Stavanger ble utnevnt til oljehovedstad. I tillegg har flere statlige aktører, inkludert Petoro, Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet, hovedkontoret sitt i Stavanger og flere internasjonale gass- og oljeselskaper har dessuten det norske kontoret sitt her. Byens universitet er også sterkt preget av oljeindustrien, og tilbyr doktorgradsstudier i både offshore- og petroleumsteknologi.

Norges oljehovedstad

Før oljeeventyret startet var Stavanger en liten by som i all hovedsak livnærte seg på hermetikkproduksjon. I etterkrigsårene opplevde imidlertid byen stagnasjon da etterspørselen etter hermetikkprodukter gikk kraftig ned. På midten av 60-tallet var faktisk Stavanger regnet for å være en av de fattigste byene i landet vårt. Dette skulle imidlertid endre seg da det i 1969 ble funnet olje i det som senere skulle bli Ekofisk-feltet. Produksjonen startet for fullt i 1971, og selskapet Statoil be opprett året etter samtidig som Stavanger ble døpt om til «Norges oljehovedstad». Siden den gang har økonomien i Stavanger og landet forøvrig blitt formet av dette oljeeventyret.

Offshore Nothern Seas

Annethvert år arrangeres Offshore Northern Seas i oljehovedstaden. Dette er verdens nest største konferanse innen energibransjen, og ble arrangert for første gang i 1974. ONS er en nonprofitt-organisasjon som ble stiftet av Stavanger kommune, Stavanger Forum, Statoil og det Norske petroleumsforbundet. Konferansen gir en plattform for politiske, teknologiske og økonomiske problemer tilknyttet den internasjonale olje- og gassindustrien. Det er dessuten her de nyeste innovasjonene innen bransjen presenteres, og det arrangeres en konsert med kjente artister på torget i oljehovedstaden. Konferansen i 2015 ble avlyst grunnet manglende interesse i et sviktende oljemarked, men det satses stort mot årets konferanse med temaet «Transition».